Eršketas

Aštriašnipis eršketas (Acipenser oxyrinchus) – eršketų (Acipenser) šeima. Lietuvoje ir kitur vidurio bei šiaurės Europoje gyvena Baltijos aštriašnipių eršketų (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus) porūšis. Tai gėlavandenė ir jūrų žuvis. Nuo 2011 metų Vokietijoje ir Lenkijoje dirbtinai, vėliau ir kitose šalyse, įskaitant Lietuvą, veisiami ir išleidžiami į upes. 2015 m. birželio mėn. Baltijos jūroje 6 km atstumu nuo Lietuvos kranto, į tinklus buvo įkliuvęs atlantinio aštriašnipio eršketo (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus) jauniklis.

Iki išnykimo, šios žuvys dažniausiai buvo aptinkamos Nemuno baseino upėse, Nemuno intakuose – Neryje, Merkyje, Šventojoje, Ščiaroje. 2009 metais bendradarbiaujant Vokietijos ir Lenkijos ichtiologams, Baltijos regione buvo pradėti reintrodukuoti Baltijos aštriašnipiai eršketai. Juos atgabenę iš pietryčių Kanadoje esančios Sent Džono upės, paleido į Oderio upę, kurioje anksčiau jie neršdavo. Patinėliai lytiškai subręsta sulaukę 12-14 metų. Patelės lytiškai subręsta vėliau už patinėlius, maždaug 14-17 metų, o neršia kartą į 3-4 metus. Žvejoti draudžiama.